UP-TO-DATE ERVARING MET HET AANTREKKEN VAN DOOR DE OVERHEID GEGARANDEERDE FINANCIERING, WAARONDER DE GO-C FACILITEIT

Wij ondersteunen onze cliënten bij het beheersen van de onmiddellijke financiële gevolgen van de economische crisis als gevolg van de Covid-19-pandemie. Middels verschillende recente opdrachten hebben wij uit de eerste hand ervaring met het verkrijgen van financiering middels de GO-C-faciliteit. Wij kunnen u dan ook goed ondersteunen bij het verkrijgen van deze door de overheid deels gegarandeerde financiering.