EUR 85m

December 2022

Neem contact op

econic

Aantrekken senior en junior projectfinanciering middels flexibele raamwerkovereenkomsten voor financiering bouw- en operationele fase nieuwe projecten

  • Na het succesvol afronden van verschillende case-by-case senior projectfinancieringen voor econic, is Avaxa in mei 2021 aangesteld om te assisteren bij het ontwikkelen van een lange termijn en meer toekomstbestendige financieringsstrategie om de ambitieuze groeistrategie van econic te faciliteren;
  • econic zorgt ervoor dat het slim, simpel en financieel bereikbaar wordt om een huis te verduurzamen. Met haar digitale platform EOS en slimme partnerships ontzorgt econic het verduurzamingstraject voor zowel consumenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars als bouwers. Daarbij neemt econic de regie over de installatie van apparaten zoals warmtepompen, zonnepanelen, batterijen en laadpalen. econic biedt de keuze tussen koop of lease. In de lease propositie wordt voor een vast bedrag per maand alle apparatuur geïnstalleerd en onderhouden. Op dit moment werken er meer dan 150 mensen bij het bedrijf;
  • Na interne discussies op basis van een door Avaxa opgestelde beslissingsdocument, hebben het bestuur en de aandeelhouders van econic besloten om het financieringsproces op te starten zoals voorgesteld door Avaxa;
  • Avaxa assisteerde econic bij de financiële modellering en bij het opstellen van diverse documenten (waaronder een Information Memorandum, Request for Proposal, managementpresentatie en Long-Form Term Sheet) waarmee een longlist van potentiële senior en junior projectfinanciers werd benaderd. Daarnaast coördineerde Avaxa de juridische, technische en verzekeringstechnische due diligence;
  • Centraal in de beoogde financieringsstructuur stond het creëren van voldoende financieringszekerheid vooraf (zgn. surety of funding), zodat econic de komende jaren snel nieuwe projecten in haar pijplijn kan financieren. Om dit te realiseren heeft Avaxa flexibele en gecommitteerde senior en junior raamwerkfinancieringsovereenkomsten gestructureerd, waardoor econic snel toegang heeft tot asset financiering voor nieuwe projecten die voldoen aan een reeks vooraf gedefinieerde criteria zoals in deze overeenkomsten opgenomen;
  • Het grote voordeel voor econic is dat via het nieuwe financieringspakket vooraf gecommitteerde senior en junior projectfinanciering is gerealiseerd, in plaats van het aantrekken van projectfinanciering voor nieuwe projecten op een case-by-case - en daarmee zeer tijdrovende – basis. De benodigde tijd die het (senior) management van econic dient te besteden aan het aantrekken van projectfinanciering wordt met de nieuwe financiering substantieel verminderd, waardoor de snelgroeiende scale-up zijn groeistrategie aanzienlijk kan versnellen;
  • Avaxa heeft ook een innovatieve Revolving Construction Facility gestructureerd waardoor econic ook de bouwfase van nieuwe projecten kan financieren. Zodra deze projecten zijn voltooid en ofwel zijn verkocht aan de eindklant of zijn geherfinancierd via één van de overeenkomsten voor de junior en senior projectfinanciering, komt de financieringsruimte onder de bouwfaciliteit opnieuw beschikbaar, waardoor deze faciliteit een volledig revolverend karakter heeft;
  • Als resultaat van het competitieve financieringsproces, inclusief management meetings met geselecteerde potentiële kredietverstrekkers, hebben we meerdere gecommitteerde term sheets verkregen, waarmee voor econic optionaliteit werd gecreëerd; en
  • Middels strak procesmanagement is Avaxa erin geslaagd om in december 2022 de financiering van EUR 85 miljoen met Triodos Bank, ASR, Rabobank en Meewind af te ronden, tegen zeer concurrerende en vooral flexibele voorwaarden. De nieuwe asset financiering stelt econic in staat een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de energietransitie in Nederland te leveren.
  • Voor meer informatie: lees het FD artikel