AVAXA RICHT ZICH OP CORPORATES, FAMILIEBEDRIJVEN, PRIVATE EQUITY EN SEMI-PUBLIEKE BEDRIJVEN

Met onze uitgebreide ervaring zijn wij goed in staat om verschillende soorten klanten te bedienen die actief zijn in uiteenlopende sectoren. Door de jaren heen hebben wij voor een breed scala aan ondernemingen samengewerkt en hebben wij een diepgaand inzicht ontwikkeld in de financiële dynamiek die binnen ondernemingen speelt en het stakeholdermanagement dat daarmee gepaard gaat.

Wij zijn zeer goed in staat ondernemingen en de sectoren waarin zij actief zijn te vertalen naar de taal van (potentiële) financiers om daarmee een onderneming optimaal te positioneren voor een financieringsaanvraag, herfinanciering of financiële herstructurering. Wij spreken de taal van ondernemer, aandeelhouder, investeerder, Financieel Directeur, Treasurer, Raad van Commissarissen en financier.

WAAROM AVAXA

Allround financieringsadvies boutique

Wij hebben ervaring met een breed scala aan bedrijven, organisaties en sectoren

Wij hebben expertise in een breed scala aan financieringsinstrumenten en -structuren

NEEM CONTACT OP

CORPORATES


Wij werken voor middelgrote tot grote Corporates. Vanwege hun omvang hebben Corporates veelal een bredere basis van kredietverstrekkers nodig (middels een syndicaatslening of clubdeal). Corporates hebben doorgaans toegang tot een breder scala aan financieringsinstrumenten, waaronder kapitaalmarktinstrumenten. Avaxa ondersteunt bij het selecteren van de juiste financieringsoplossingen en -instrumenten en heeft uitgebreide ervaring met het op één lijn brengen van stakeholders zoals Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en aandeelhouder(s).

FAMILIEBEDRIJVEN


Wij begrijpen de dynamiek van een familiebedrijf / bedrijf in private handen en hoe familiebedrijven tegen financiering aan (kunnen) kijken. Wij zijn goed in staat om familiebedrijven te begeleiden in een proces van (her)financiering, zoals het verbreden van de basis van financiers om in te kunnen spelen op verdere (internationale) groei en u te begeleiden bij het structureren en arrangeren van een eerste Club Deal of syndicaatsfinanciering. Voorafgaand aan een (her)financiering ondersteunen wij bij het identificeren van financieringsmogelijkheden waarover uw familiebedrijf beschikt, inclusief het in kaart brengen van de bijbehorende voor- en nadelen, om daarmee de voorkeursoptie te selecteren.

PRIVATE EQUITY


Wij zijn zeer goed in staat met de deadlines en tijdsdruk die vaak gepaard gaan met (acquisitie gerelateerde) private equity-transacties om te gaan. Wij zijn goed geëquipeerd om een sell-side lender education te runnen, een leveraged herkapitalisatie uit te voeren of buy-side voldoende gecommitteerde (acquisitie)financiering aan te trekken zodat u op andere werkstromen kunt focussen. Indien gewenst runnen wij voor u een twee sporen proces om parallel zowel financiering via een traditionele bank als een financiering via een kredietfonds / direct lender / alternatieve kredietverstrekker aan te trekken. Daardoor waarborgt u over voldoende gecommitteerde financiering te kunnen beschikken bij het tekenen van de deal en heeft u verschillende financieringsopties waaruit u de meest aantrekkelijke optie kunt kiezen.

In een situatie van financiële nood of turnaround kan Avaxa fungeren als buffer tussen u als aandeelhouder en de financier en kan Avaxa een centrale rol spelen in het stakeholdermanagement en het op één lijn brengen van alle betrokken partijen.

SEMI-PUBLIEKE BEDRIJVEN


Wij hebben ruime ervaring in het werken voor semi-publieke ondernemingen, vaak gekenmerkt door een complexe governance structuur, waarbij veel verschillende belanghebbenden, (lokale, regionale en / of nationale) overheidsinstanties en andere regelgevende en toezichthoudende instanties zijn betrokken.

Semi-publieke bedrijven hebben vaak toegang tot overheid gerelateerde kredietinstellingen, met wie wij een actieve en goede werkrelatie onderhouden. Ook heeft Avaxa veel ervaring met het omgaan met mogelijke staatssteun gerelateerde kwesties met betrekking tot financiering, inclusief het beoordelen van de marktconformiteit van financieringsvoorwaarden, zoals de prijsstelling van door overheidslichamen aan semipublieke bedrijven verstrekte financieringen alsmede de vergoeding die aan een overheidsinstantie wordt betaald in ruil voor het verstrekken van een garantie voor door semi-publieke bedrijven aangetrokken financiering.