WIJ BIEDEN WAARDEVOLLE INZICHTEN IN UW FINANCIERINGSBEHOEFTE EN FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Op basis van uw strategie en financiële prognoses analyseert Avaxa uw huidige kapitaalstructuur en verschaft waardevolle inzichten in uw toekomstige financieringsbehoefte om te waarborgen dat u over voldoende financiering beschikt om uw strategie tot uitvoering te brengen en uw strategische doelen te bereiken.

Door middel van een strategische financieringsanalyse zijn wij niet alleen in staat uw financieringsbehoefte voor de komende jaren te substantiëren, maar zijn wij ook in staat de financieringsmogelijkheden die u tot uw beschikking heeft te identificeren en te beoordelen, om op deze wijze te waarborgen dat u tijdig in uw financieringsbehoefte heeft voorzien. Hiertoe gebruiken wij onder andere (schaduw) kredietratinganalyses op basis van de kredietbeoordelingsmethodologieën van S&P en Moody’s. Avaxa voert regelmatig financieringsoptie-analyses uit ter voorbereiding op / voorafgaand aan een herfinanciering of het aantrekken van additionele financiering.

Wij hebben daarbij geen enkele voorkeur voor een specifiek financieringsinstrument of -oplossing laat staan voor een specifieke financier. Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij kijken naar wat uw onderneming nodig heeft en wat bij uw onderneming past. Uitsluitend uw belang bepaalt ons advies. Op basis van uw voorkeuren assisteren wij bij het identificeren van financieringsoplossingen en bij het selecteren van de juiste en best passende financieringsoplossing(en) en (mix van) financieringsinstrument(en). Hierdoor kunt u zich volledig concentreren op het tot uitvoering brengen van uw strategie, zonder dat u risico loopt op een tekort aan financiering.

WAAROM AVAXA KAPITAALSTRUCTUURADVIES

Allround financieringsadvies boutique

Wij hebben expertise in een breed scala aan financieringsinstrumenten en -structuren

Volledig onafhankelijk en onpartijdig advies

Wij hebben actuele kennis van de financieringsmarkt en geldende marktomstandigheden

NEEM CONTACT OP
Avaxa heeft zeer ruime ervaring in:
  • Het in nauwe samenwerking en dialoog met de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en aandeelhouder(s) uitvoeren van een financieringsoptie-analyse
  • Het adviseren over de haalbaarheid van aanpassingen in uw kapitaalstructuur en in het ontwikkelen van alternatieven voor uw huidige kapitaalstructuur, gebruikmakend van de meest geschikte en aantrekkelijke financieringsbronnen
  • Wanneer u een (vervroegde) herfinanciering overweegt en er van tevoren zeker van wilt zijn of - en in hoeverre – een verbetering van de financieringsvoorwaarden gerealiseerd kan worden, benchmarken wij de voorwaarden van uw huidige financiering en identificeren wij waar verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

ONTMOET ONS KAPITAALSTRUCTUURADVIES TEAM


Martijn Mouwen
Partner

martijn.mouwen@avaxa.nl
06-5 77 99 777
Zie profiel

Lonneke Arntz
Partner

lonneke.arntz@avaxa.nl
06-5 777 888 6
Zie profiel