Aantrekken van non-recourse Senior Projectfinanciering voor een nieuwe SPV

EUR 25m
April 2024

Aantrekken van acquisitiefinanciering voor de overname van Hendi

EUR 50m
April 2024

Financieringsopties-analyse

EUR 100m
April 2024

Herfinanciering en verhoging van de RCF

Niet bekendgemaakt
Februari 2024

Verruimen van de financieringsfaciliteiten voor verdere groei

EUR 70m
Januari 2024

Aantrekken van financiering voor de uitbreiding van haar bestaande kassencomplex

EUR 46m
December 2023

Aantrekken van acquisitiefinanciering voor de overname van Ministry of Beauty

Niet bekendgemaakt
December 2023

Herstructurering van de bestaande financieringsfaciliteiten

EUR 25m
November 2023

Herfinanciering en verhoging van Asset Based Faciliteit, Term Loan, Rekening-courant en Garantie Faciliteit

EUR 52m
Oktober 2023

Aantrekken van acquisitiefinanciering voor de overname en buy-and-build van SUPERP

EUR 35m
Oktober 2023

Herfinanciering van bestaande faciliteiten, middels een asset-based financieringspakket

EUR 35m
Mei 2023

Financieringsadvies

EUR 63m
Juni 2023

Herfinanciering en verhoging van de huidige gesecureerde financiering door een volledige ongesecureerde financieringsfaciliteit

EUR 650m
Mei 2023

Herfinanciering van bestaande faciliteiten, met toevoeging tweede borgsteller

EUR 70m
Mei 2023

Herfinanciering en verhoging van de huidige financiering

EUR 450m
Mei 2023

Herfinanciering en uitbreiding van bestaande financieringspakket

EUR 58m
Januari 2023

Herfinanciering en uitbreiding van de asset-based financiering

EUR 71m
Januari 2023

Herfinanciering en uitbreiding financieringspakket

EUR 110m
Januari 2023

Aantrekken projectfinanciering middels raamwerkovereenkomsten voor financiering bouw- en operationele fase nieuwe projecten

EUR 85m
December 2022

Financieringsoptie-analyse

EUR 35m
Oktober 2022

Aantrekken van acquisitiefinanciering bij Muzinich & Co. voor de overname en buy-and-build van Salves

Undisclosed
September 2022

Gecommitteerde financiering voor de transitie naar investeringsfonds voor tuinbouwsector

EUR 35m
September 2022

Financieringsadvies

EUR 12m
Augustus 2022

Ondersteuning bij herfinanciering

EUR 60m
Juli 2022

Financieringsoptie-analyse

EUR 336m
Mei 2022

Aantrekken van sustainability-linked financiering

EUR 100m
Maart 2022

Aantrekken van acquisitiefinanciering voor de overname van Avit Group en Wingmen

EUR 58m
Maart 2022

Financieringsoptie-analyse ten behoeve van de investeringsagenda

EUR 180m
Januari 2022

Financieringsadvies

Undisclosed
Januari 2022

Herfinanciering middels sustainability linked Revolving Credit Facility

EUR 95m
December 2021

Amendering en verhoging van het financieringspakket

EUR 37m
December 2021

Financieringsoptie-analyse ten behoeve van een strategische heroriëntatie

EUR 40m
Augustus 2021

Aaantrekken van non-recourse projectfinanciering om verdere groei te faciliteren

EUR 10m
Juli 2021

Herfinancieren en uitbreiden van het bestaande financieringspakket

EUR 47m
Juli 2021

Herfinancieren van de bestaande factoringfaciliteit

EUR 25m
Juli 2021

Aanpassen van het bestaande financieringspakket

EUR 125m
Juni 2021

Aanpassen en uitbreiden van het bestaande financieringspakket

EUR 35m
Juni 2021

Amendering van de bestaande schuld van Oceanco, inclusief garantielijnen

EUR 192m
April 2021

Aantrekken van acquisitiefinanciering ten behoeve van de overname van The Cookie Company Group

Undisclosed
April 2021

Aantrekken van acquisitiefinanciering ten behoeve van de overname door Synergia Capital Partners

EUR 15m
Maart 2021

Amendering van de bestaande financieringsfaciliteiten

EUR 46m
Maart 2021

Aantrekken van senior projectfinanciering

Undisclosed
Maart 2021

Aantrekken van acquisitiefinanciering ten behoeve van de overname door Forte Capital

Undisclosed
Februari 2021

Financieringsoptie-analyse voor het aantrekken van extra liquiditeit

Undisclosed
September 2020

Amenderen van de Term Loan, Revolving Credit Facility en Asset Based Faciliteiten

EUR 91m
Augustus 2020

Financiële herstructurering

EUR 70m
August 2020

Herfinanciering van Term Loan en Revolving Credit Facility

EUR 30m
Juni 2020

Het aantrekken van additionele financiering om de vloot verder te moderniseren

EUR 150m
April 2020

Aantrekken van financiering t.b.v. de acquisitie door Trip.com

Undisclosed
April 2020

Financieringsoptie-analyse

Undisclosed
April 2020

Financieringsoptie-analyse voor aandeelhouders, RvC en Management

EUR 72m
Maart 2020

Aantrekken van additionele financiering voor CAPEX en het ophogen van garantiefaciliteiten

EUR 192m
December 2019

Het aantrekken van financiering voor een CAPEX programma gericht op groei en verduurzaming

EUR 400m
November 2019

Herstructurering van de bestaande financieringsfaciliteiten inclusief een additionele aandeelhouderslening

EUR 300m
September 2019

Financieringsoptie-analyse voor de RVC en de RVB

Undisclosed
September 2019

Herfinanciering voor het nieuw op te richten bedrijf Plantise, een fusie van 3 telers

EUR 44m
September 2019

Herstructurering van de multi-bank financieringsstructuur

EUR 100m
September 2019

Het uitvoeren van een financieringsoptie-analyse

USD 400m
Juni 2019

Herfinanciering van de bestaande Revolving Credit Facility

EUR 20m
Juni 2019

Debt Advisor van de RVB en RVC in herstructurering van de gelaagde financiering

EUR 60m
Mei 2019

Aanpassing & verlenging van de huidige financiering tegen verbeterde voorwaarden

EUR 30m
December 2018

Het aantrekken van non-recourse project financiering voor de bouw en operatie van een biomassa energiecentrale

EUR 45m
December 2018

Herstructurering van de financiering inclusief RCF en bankgarantielijnen

EUR 80m
December 2018

Herfinanciering met sterk verbeterde voorwaarden en flexibiliteit

EUR 30m
December 2018

Herfinanciering van de RCF en bankgarantielijnen door een internationaal syndicaat van 7 banken

EUR 700m
Juni 2018

Herfinanciering van een debiteur en voorraad gerelateerde Werkkapitaal Faciliteit

EUR 25m
April 2018

Amend & Extend van de bestaande bankleningen en garantielijnen

EUR 160m
April 2018

Financieringsoptie analyse

EUR 145m
Januari 2018

Herstructurering en verhoging van de bestaande faciliteiten ten behoeve van CAPEX

EUR 80m
December 2017

Herfinanciering van de financiering verstrekt door de Gemeente Amsterdam middels een syndicaat van 4 banken

EUR 300m
December 2017

Herfinanciering tegen sterk verbeterde voorwaarden middels een syndicaat van 4 banken

EUR 150m
Mei 2017

Benchmarken en verbeteren van bestaande voorwaarden & condities

EUR 20m
April 2017

Amend & Extend van de RCF en bankgarantielijnen om verdere groei te faciliteren

EUR 80m
Maart 2017

Optimaliseren van de huidige financiering door middel van een aanpassing en verlenging

EUR 30m
Maart 2017

Optie analyse

Undisclosed
December 2016