FINANCIËLE HERSTRUCTURERING VOOR COMPLEXE LIQUIDITEITS- EN BALANSVRAAGSTUKKEN

Avaxa geeft onafhankelijk advies over financiële herstructurering in complexe turnaround en noodsituaties. Onze cliënten kunnen in financiële problemen of nood verkerende ondernemingen, (groepen) crediteuren, aandeelhouders en andere financiële stakeholders zijn. Wij zijn gespecialiseerd in het verstrekken van kritisch en onafhankelijk advies over liquiditeits- en / of balanskwesties. In deze complexe herstructurering situaties waar de belangen van partijen uiteen kunnen lopen, richten wij ons op het vinden van oplossingen waarmee de continuïteit van de onderneming gewaarborgd kan worden.

In complexe turnaround en noodsituaties is er geen algemene blauwdruk voor een voor alle belanghebbende acceptabele oplossing. Een succesvolle financiële herstructurering is altijd maatwerk. Het is essentieel om de regie hierbij in handen te houden. Voor ondernemingen die te maken krijgen met liquiditeitsproblemen, breaches van convenanten, tegenvallende financiële prestaties of andere uitdagingen waardoor financiële afspraken aangepast moeten worden en/of de balans geherstructureerd moet worden, ontwikkelt Avaxa oplossingen en voert deze uit.

Financiële herstructurering deskundigen

Avaxa speelt een sleutelrol bij het managen en afwegen van de belangen van aandeelhouders, Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, financiers en andere (groepen) schuldeisers. Wij kunnen als buffer fungeren tussen u en uw financiers. Avaxa treedt ook op als financieel adviseur van (groepen) schuldeisers, waarbij namens (groepen) schuldeisers herstructureringstransacties worden geïnitieerd, gestructureerd en onderhandeld.

Wij hebben een sterk trackrecord in het ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen voor financiële herstructureringen die leiden tot consensus onder diverse belanghebbenden leiden, waarbij de waarde wordt gemaximaliseerd en de executierisico’s geminimaliseerd. Onze herstructureringskennis, in combinatie met onze financiële expertise, onze ervaringen met betrekking tot stakeholder management en complexe onderhandelingen leiden tot een voor alle partijen acceptabele lange termijn oplossing waarmee de continuïteit van de onderneming gewaarborgd wordt.

WAAROM AVAXA FINANCIËLE HERSTRUCTURERING

Voor uw onderneming creëren wij oplossingen

Door onze uitgebreide ervaring in eerdere crises, en achtergrond in financiële herstructurering spreken wij de taal van de bijzonder beheer bankiers

Avaxa fungeert als buffer tussen uw onderneming / aandeelhouder (s) en de financiers en andere schuldeisers

Avaxa biedt doorgewinterde en hands-on ondersteuning, met een no-nonsense en ‘can do'-mentaliteit

NEEM CONTACT OP

FINANCIËLE ANALYSE IN EEN NOOD- OF TURNAROUNDSITUATIE


 • Opstellen van een cashflowprognose inclusief scenarioanalyse en stresstesten om de (aanvullende) financieringsbehoefte te onderbouwen en mogelijke breaches van convenanten te voorzien
 • Ontwikkeling / beoordeling van adequate financiële en operationele herstructureringsmaatregelen en inspanningen voor het behoud van cash (inclusief financiële modellering ervan)
 • Beoordelen van uw financieringsdocumentatie om uw financiële en juridische positie te bepalen
 • Identificeren van passende opties voor schuldherstructurering die voor alle verschillende belanghebbenden van waarde zijn
 • Ontwerpen van beoogde robuuste kapitaalstructuren en opstellen van een plan B
 • Bedrijfs- en zekerheden- / activawaardering in zowel continuïteits- als liquidatiescenario's

MANAGEN VAN STAKEHOLDERS


 • Advies geven over wat minimaal benodigd is om financiers aan boord te houden en hoe financiers en andere belanghebbenden het best benaderd kunnen worden
 • Actief stakeholdermanagement tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, aandeelhouders, financiers en (groepen van) crediteuren middels frequente en duidelijke communicatie
 • Onderhandelingen met financiers en het waarborgen van voldoende evenwicht in de onderhandelingen tussen onderneming en financiers
 • Vertegenwoordiging van crediteuren: coördinatie met alle betrokken belanghebbenden om de verwachte waarde te maximaliseren

FINANCIERINGSOPLOSSINGEN


 • Wijzigen van de convenanten (onderhandelingen over waivers voor convenanten, convenant holidays en het aanpassen van convenanten)
 • Looptijdverlengingen (verlengen en aanpassen financieringsfaciliteit(en) inclusief het aanpassen van het aflossingsprofiel)
 • Ondersteunen bij het aantrekken van nieuwe financiering en/of overbruggingsfinanciering om liquiditeitstekorten en/of situaties met een hoge leverage te overbruggen, onder meer via de voor 80% door de overheid gegarandeerde GO-C-faciliteit
 • Herstructurering van bestaande schulden (inclusief analyse van de schuldcapaciteit, schuldvermindering, terugkoop van schulden en het omzetten van schulden naar eigen vermogen)
 • Ontwikkelen, onderhandelen en uitvoeren van herstructureringen, inclusief herstructureringen onder de onlangs goedgekeurde ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (‘WHOA’)

ONTMOET ONS FINANCIËLE HERSTRUCTURERING TEAM


Lonneke Arntz
Partner

lonneke.arntz@avaxa.nl
06-5 777 888 6
Zie profiel

Bert Greven
Associate Partner

bert.greven@avaxa.nl
06-53 83 18 43
Zie profiel

Martijn Mouwen
Partner

martijn.mouwen@avaxa.nl
06-5 77 99 777
Zie profiel