ADVIES OVER BEDRIJFSFINANCIERING ONGEACHT DE FASE WAARIN UW ONDERNEMING ZICH BEVINDT: VAN GROEI TOT HERSTRUCTURERING

Wij hebben een schat aan ervaring opgedaan in een breed scala aan zakelijke financiering situaties, van groei tot herstructurering tot turnaround situaties. Wij zijn bekend met een zeer breed pallet aan financieringsvormen en -structuren, variërend van senior asset-backed financiering tot unitranche en mezzanine, en hebben bedrijven in veel verschillende sectoren ondersteund. Wij beheersen het financieringsproces van begin tot eind: van financiële modellering tot het onderhandelen over de best mogelijke financieringsvoorwaarden tot het assisteren bij het finaliseren van financieringsdocumentatie en alles wat daartussen zit.

NEEM CONTACT OP

WAAROM AVAXA FINANCIERINGSADVIES

Allround financieringsadvies boutique

Volledig onafhankelijk en onpartijdig advies

Doorgewinterde en pragmatische ondersteuning, met een no-nonsense en ‘can do'-mentaliteit

100+ jaar gecombineerde financieringsexpertise

Wij spreken de taal van de ondernemer, aandeelhouder, Financieel Directeur, Treasurer, Raad van Commissarissen en financier

DEBT ADVISORY


Avaxa Debt Advisory zorgt voor passende en duurzaam houdbare financiering, tegen de best mogelijke voorwaarden en condities die beschikbaar zijn in de huidige financieringsmarkten, die bedrijven in staat stelt hun strategie uit te voeren en hun doelen te bereiken.

LEES MEER

FINANCIËLE HERSTRUCTURERING


Avaxa creëert voor haar cliënten innovatieve en lange termijn oplossingen in uitdagende omstandigheden . Onze diepgaande herstructureringskennis en -ervaring zijn de sleutel tot succesvolle herstructureringen. Voor relaties die te maken krijgen met liquiditeitsproblemen, breaches van convenanten, tegenvallende financiële prestaties of andere uitdagingen waardoor bestaande financiële afspraken aangepast moeten worden en/of de balans geherstructureerd moet worden, ontwikkelt Avaxa oplossingen en voert deze uit. Avaxa speelt een sleutelrol bij het managen en afwegen van de (soms tegengestelde) belangen van aandeelhouders, Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, financiers en andere (groepen) schuldeisers.

LEES MEER

KAPITAALSTRUCTUURADVIES


Op basis van uw strategie, businessplan en financiële prognoses analyseren wij uw financiële positie en bepalen wij uw (toekomstige) financieringsbehoefte. Wij bieden waardevolle, onafhankelijke inzichten in de mogelijkheden om uw financieringsbehoefte in te vullen, zodat u over voldoende middelen beschikt om zonder zorgen uw strategie tot uitvoering te brengen en uw doelen te bereiken.

LEES MEER