DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Avaxa Debt Advisors B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website zijn exclusief eigendom van Avaxa Debt Advisors B.V.. Behoudens de opgenomen uitzonderingen of uitzonderingen in de Auteurswet 1912, kan niets van deze website gekopieerd worden of publiek gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Avaxa Debt Advisors B.V.

Informatie verzonden aan Avaxa Debt Advisors B.V. via de e-mail of de website van Avaxa Debt Advisors B.V. is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.