ZAKELIJKE HERFINANCIERING TEGEN DE BEST MOGELIJKE VOORWAARDEN EN CONDITIES

Wij ondersteunen u bij de herfinanciering van uw bestaande schuld. Wij runnen een competitief proces om ervoor te zorgen dat uw bestaande herfinancier de best mogelijke voorwaarden en condities biedt. Wij houden alle relevante voorwaarden van de financiering scherp in het oog en niet ‘alleen’ de prijs. Bovendien zijn wij in staat binnenlandse en internationale potentiële financiers te introduceren en interesseren voor uw onderneming via ons fijnmazige netwerk dat bestaat uit zowel traditionele als alternatieve financiers.

Onafhankelijk herfinanciering advies

Wij zijn een volledig onafhankelijke herfinanciering advies boutique. Wij hebben geen enkele voorkeur voor een specifiek financieringsinstrument, laat staan voor een specifieke financier. Wij zijn volledig agnostisch als het gaat om financiers en financieringsoplossingen. Wij kijken naar wat uw onderneming nodig heeft en wat bij uw onderneming past. Uitsluitend uw belang bepaalt ons advies.

Wij zijn betrokken bij het gehele proces van herfinanciering, van financiële modellering tot het ontwikkelen van een passende en haalbare financieringsstructuur. Van de commerciële en juridische onderhandelingen tot het op de juiste wijze definiëren en verankeren van convenanten in de juridische documentatie.

WAAROM AVAXA HERFINANCIERING

Onze uitgebreide ervaring en reputatie van dealmakers maken ons tot zeer geloofwaardige onderhandelaars tegenover potentiële financiers

Wij onderhandelen op het scherpst van de snede voor uw onderneming

Wij beschikken over een fijnmazig netwerk van nationale en internationale traditionele en alternatieve financiers

Wij beheersen en managen het (her-)financieringsproces van begin tot eind.

NEEM CONTACT OP

In het bijzonder is Avaxa in staat u te adviseren en te ondersteunen wanneer u overweegt om:

  • Een financieel model en een financieringscase op te stellen om uw onderneming optimaal te positioneren voor een herfinanciering
  • (Voor de eerste keer) een (op LMA gebaseerde) gesyndiceerde lening of clubdeal aan te gaan
  • Te herfinancieren wegens de aanstaande einddatum van uw financiering, of om ​​zekerheid van financiering te waarborgen, de looptijd te verlengen en/of de voorwaarden in uw voordeel te verbeteren (zgn. Amend & Extend)
  • Uw financieringsbasis te verbreden vanwege verdere (internationale) groei
  • Een betere match tussen uw financiers en behoeften qua bancaire dienstverlening te bereiken vanwege internationale expansie
  • Uw werkkapitaalfinanciering te verhogen om seizoen patronen effectiever op te kunnen vangen
  • Een herkapitalisatie te doen om een ​​(eenmalige) dividendbetaling mogelijk te maken
  • De voorwaarden van uw financiering te benchmarken en verbeterpotentieel te identificeren, bijvoorbeeld door middel van een (schaduw) credit rating analyse op basis van S&P of Moody's kredietbeoordelingsmethodologieën

ACQUISITIEFINANCIERING


Avaxa verzorgt sell-side lender education en buy-side acquisitiefinancieringstrajecten, waarbij Avaxa zich houdt aan de strikte deadlines van het M&A-proces. Wij zijn in staat dual-track processen uit te voeren door zowel traditionele als alternatieve kredietverstrekkers uit te nodigen om de competitieve spanning te maximaliseren. Hierdoor kunt u zich volledig concentreren op de acquisitie en de andere relevante werkstromen.

LEES MEER

GROEIFINANCIERING


Avaxa ondersteunt bij het aantrekken van aanvullende financiering zodat u over voldoende financiering beschikt om uw beoogde groeipad te realiseren. Vooraf identificeren wij passende financieringsinstrumenten en financieringsstructuren. Op basis van deze financieringsmogelijkheden en uw voorkeuren ontwikkelen wij een blauwdruk van een optimale financieringsstructuur, die uw groeidoelstellingen mogelijk maakt.

LEES MEER

ONTMOET ONS HERFINANCIERING TEAM


Martijn Mouwen
Partner

martijn.mouwen@avaxa.nl
06-5 77 99 777
Zie profiel

Lonneke Arntz
Partner

lonneke.arntz@avaxa.nl
06-5 777 888 6
Zie profiel