PRIVACY POLICY

PRIVACY STATEMENT

Disclaimer

Onderstaande informatie is van toepassing op ieder gebruik van onze webpagina https://old.avaxa.nl/. Door het gebruik van de website verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn. Hierop is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd.
De website van Avaxa heeft een informatief karakter. Er kunnen op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. Avaxa aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik van de website of van informatie die op de website beschikbaar is.
De website van Avaxa bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en Social Media buttons. Avaxa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de diensten van betreffende Social Media platforms. Evenmin is Avaxa verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en Social Media platforms.

Intellectuele eigendom

Tenzij anders kenbaar gemaakt, is Avaxa eigenaar van alle informatie weergegeven op haar website, waaronder begrepen alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en van onze cliënten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) stellen.

Wie is verantwoordelijk?

Avaxa is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

• De verwerking van persoonsgegevens in het kader van adviseur-cliëntrelatie met Avaxa of potentiële cliënten met wie Avaxa contact heeft gelegd of contact wenst te leggen;
• De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website(s) van Avaxa;
• De verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van promoties, nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Avaxa;
• De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Avaxa.

Voor partners, werknemers, associate partners, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van Avaxa is een ander beleid van toepassing.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Avaxa?
Avaxa verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan Avaxa hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en persoonsgegevens die Avaxa heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals Social Media platforms.

Doeleinden

Avaxa gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

• Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u Avaxa een opdracht hebt verstrekt tot het leveren van onze diensten;
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
• Het onderhouden van contact met u;
• Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties;
• Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
• Het maken van gebruikersstatistieken van de website van Avaxa;

Gronden van de verwerking van persoonsgegevens
Avaxa verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG.

Persoonsgegevens delen met derden
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.
Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.
Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

Bewaartermijn

Avaxa bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Avaxa zorgt voor passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Bij het eerste bezoek aan de website wordt via een melding in het beeldscherm uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Vragen of klachten?
Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Wijzigingen in de Privacy Statement

Avaxa behoudt zich het recht voor om deze ‘privacy statement’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.