EUR 300m

December 2017

Neem contact op

AEB

Herfinanciering van de financiering verstrekt door de Gemeente Amsterdam middels een syndicaat van 4 banken

  • AEB levert afvaloplossingen voor een schone samenleving door afval om te zetten in duurzame elektriciteit, stadsverwarming en hoogwaardige bouwmaterialen;
  • In 2014 is overeenstemming bereikt over de verzelfstandiging van AEB Amsterdam inclusief de aflossing van de door de gemeente Amsterdam verstrekte leningen eind 2018;
  • In november 2016 werd Avaxa door AEB ingeschakeld om de herfinanciering van de gemeentelijke leningen voor te bereiden;
  • Na een analyse van AEB's kredietprofiel en beoordeling van een breed scala aan financieringsinstrumenten, -bronnen en -structuren, ontwikkelde Avaxa de geprefereerde (her-)financieringsstructuur en syndiceringsstrategie. Ook heeft Avaxa een longlist van potentiële financiers samengesteld. Op basis hiervan hebben de Raad van Commissarissen van AEB en de gemeente Amsterdam besloten om het herfinancieringsproces te starten en de externe financieringsmarkten te benaderen;
  • In december 2017, meer dan een jaar vóór de overeengekomen vervaldatum, heeft AEB alle uitstaande senior financiering aan de gemeente Amsterdam volledig terugbetaald en een nieuw financieringspakket van EUR 300 miljoen gerealiseerd tegen zeer concurrerende voorwaarden, dat AEB de benodigde flexibiliteit biedt om haar pijplijn van Business Development-projecten uit te voeren;
  • Avaxa was gedurende het hele proces in voortdurende dialoog met de Raad van Commissarissen en de gemeente Amsterdam, de laatste zowel in haar hoedanigheid van aandeelhouder, contractuele wederpartij onder diverse overeenkomsten met AEB en als (achtergestelde) financier, om hen volledig op de hoogte te houden van het proces en tijdig de relevante en benodigde goedkeuringen te verkrijgen.