EUR 70m

Mei 2023

Neem contact op

AWL

Herfinanciering van bestaande faciliteiten, met toevoeging tweede borgsteller

  • In juli 2022 is Avaxa door AWL aangesteld om te ondersteunen bij de herfinanciering waarvan het toevoegen van een tweede financier of borgsteller één van de belangrijkste doelen was;
  • AWL is opgericht in 1993 en is een gespecialiseerde ontwerper, fabrikant en (systeem)integrator van high-end slimme machines gericht op geavanceerde automatiseringsprocessen, zoals lassen, snijden, assembleren en material handling met slimme robotoplossingen voor de automotive, algemene industrie en logistiek;
  • Het bestaande financieringspakket van AWL bedroeg in totaal EUR 70mln+ bestaande uit  kredietfaciliteiten, een garantiefaciliteit en hypothecaire leningen. Het overgrote deel van het financieringspakket werd verstrekt door Rabobank. Om de financieringsstructuur toekomstbestendiger te maken en om de verwachte  groei te kunnen realiseren, wilde AWL door middel van de herfinanciering haar basis van financiers verbreden;
  • In de eerste fase van de herfinanciering hebben we ons gericht op het onderbouwen van de financieringsbehoefte van AWL en hebben we een zgn. ‘market sounding’ uitgevoerd om de indicatieve bereidheid van potentiële kredietverstrekkers om financiering aan AWL te verstrekken in kaart te brengen;
  • Hiertoe heeft Avaxa een gedetailleerde teaser samengesteld welke is gedeeld met een long-list van potentiële financiers. Tijdens de market sounding gaven verschillende borgstellers aan serieuze interesse te hebben in AWL. Het toevoegen van een extra borgsteller aan haar basis van financiers zou AWL meer vuurkracht/ruimte geven om haar groeistrategie uit te voeren, met name door haar orderboek van gecontracteerde projecten te realiseren;
  • Als gevolg hiervan besloot AWL in december 2022 om het herfinancieringsproces met Zurich Surety af te ronden door middel van het structureren van een garantiefaciliteit van EUR 15 miljoen, gedekt door gedeelde (met Rabobank) 1e pandrechten op vorderingen en voorraden en een 2e hypotheek (na Rabobank ) op het Nederlandse onroerend goed dat eigendom is van het moederbedrijf van AWL;
  • Avaxa ondersteunde AWL in de onderhandelingen, de communicatie met Zurich Surety, het beantwoorden van vragen en het behandelen van aanvullende informatieverzoeken. Verder zorgde Avaxa voor een soepel dealproces met snelle responstijd, korte communicatielijnen en actief stakeholdermanagement gedurende het hele proces;
  • Avaxa heeft met name een belangrijke rol gespeeld bij het op één lijn brengen van de financierings- en zekerhedenposities van Rabobank en Zurich, wat we hebben gerealiseerd met juridische ondersteuning van verschillende externe juridische adviseurs door middel van het tot stand brengen van een Intercreditor Agreement; en
  • De herfinanciering is afgerond in mei 2023 en biedt AWL de operationele en financiële flexibiliteit en voldoende financiële ruimte om haar sterke pijplijn van gecontracteerde projecten te realiseren.