EUR 650m

Mei 2023

Neem contact op

BDR Thermea

Herfinanciering en verhoging van de huidige gesecureerde financiering door een volledige ongesecureerde financieringsfaciliteit

  • In oktober 2022 is Avaxa aangesteld door BDR Thermea (‘BDRT’), een toonaangevende producent van verwarmings- en warmwateroplossingen voor woningen en bedrijven, om haar te ondersteunen bij de herfinanciering en verhoging van haar bestaande senior secured-financieringsfaciliteiten;
  • Avaxa assisteerde bij het modelleren van de financiële prognoses, inclusief een flexibele overnamemodule om de impact van potentiële overnames te beoordelen. Daarnaast hielp Avaxa bij het bepalen van de financieringsbehoefte, het uitvoeren van een shadow credit rating analyse om de bestaande voorwaarden te vergelijken met de huidige marktomstandigheden, het bepalen van de nieuwe financieringsstructuur, het opstellen van het informatiepakket voor de potentiële financiers en de go-to-market strategie;
  • Op basis van de shadow credit rating werd besloten te streven naar een ongesecureerde financiering, waar de financiering van BDRT tot dusver ‘secured’ was;
  • Een integraal onderdeel van de herfinanciering was het waarborgen van voldoende flexibiliteit om op termijn alternatieve schuldinstrumenten in te bouwen, waaronder een EU of US Private Placement of Schuldschein;
  • Bovendien wenste BDRT dat de nieuwe financieringsstructuur een duurzaamheidscomponent zou bevatten, als uiting van BDR’s betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid;
  • Het nieuwe financieringspakket bestaat uit een 5 jaars Revolving Credit Facility van EUR 650 miljoen (exclusief een Accordeon en twee extenstie opties) verstrekt door een internationaal syndicaat van zeven kredietverstrekkers, na een breed proces met zeventien kredietverstrekkers. Het nieuwe syndicaat van  ABN Amro, Commerzbank, BNP Paribas, CIC, SEB, Citi en Sabadell is goed ingericht op BDRT’s geografische activiteiten;
  • Vanwege de positionering van BDRT als investment grade credit is Avaxa erin geslaagd de deal te structureren als volledig ‘unsecured’  (waardoor alle bestaande zekerheden zijn vrijgegeven);
  • Avaxa zorgde voor een soepel transactieproces en voltooide de herfinanciering in een kort tijdsbestek tegen zeer aantrekkelijke commerciële voorwaarden, waarbij het bedrag van de benodigde financiering aanzienlijk werd overtekend.