EUR 35m

September 2022

Neem contact op

Horticoop

GECOMMITTEERDE FINANCIERING VOOR TRANSITIE NAAR INVESTERINGSFONDS VOOR TUINBOUWSECTOR

  • Horticoop is een coöperatie bestaande uit 400 leden actief in de tuinbouw. Sinds haar oprichting meer dan 100 jaar geleden heeft Horticoop zich ontwikkeld tot een betrouwbare handelspartner in de tuinbouwsector;
  • In 2021 heeft Horticoop haar strategie herzien, met als doel een transitie te maken naar een investeringsfonds waarbij Horticoop actief investeert in bedrijven die een bijdrage leveren aan de tuinbouwsector. De beschikbaarheid van voldoende gecommitteerde acquisitiefinanciering was van groot belang voor deze voorgenomen strategiewijziging;
  • Op basis van de strategiewijzigingen en de bijbehorende financieringsbehoefte, heeft Avaxa een uitgebreide optie-analyse uitgevoerd. Voor deze optie analyse hebben wij de financiële projecties beoordeeld. Aan de hand van het door ons opgezette financiële model heeft Avaxa de maximale schuld capaciteit van de onderneming vastgesteld en zijn de voor- en nadelen van de verschillende financieringsstructuren in kaart gebracht. Aan de hand van deze informatie heeft Avaxa geadviseerd over de passende financieringsstructuur en de wijze waarop deze financiering uit de markt gehaald kon worden (zgn.  ‘go-to-market-strategie’). Op basis hiervan heeft de directie en de raad van commissarissen besloten om met de ondersteuning van Avaxa het herfinancieringsproces in gang te zetten en de financieringsmarkten te benaderen, wat in december 2021 is opgestart en medio 2022 is afgerond;
  • Wij zijn trots mede te delen dat wij Horticoop succesvol hebben ondersteund met het werven van EUR 35mln aan gecommitteerde acquisitiefinanciering.