EUR 35m

Juni 2021

Neem contact op

Martens en Van Oord

Aanpassen en uitbreiden van het bestaande financieringspakket

  • Martens en Van Oord is al meer dan 35 jaar toonaangevend in de grond-, weg- en waterbouw. Met dank aan betere, innovatieve en duurzame oplossingen levert MVO onder andere een bijdrage aan (water)veiligheid, mobiliteit, waterkwaliteit, natuurontwikkeling en leefbaarheid.Met projecten in onder meer de haven van Antwerpen, Brunsbüttel en de Oostzee is MVO een internationale speler;
  • In 2020/2021 heeft Avaxa MVO geholpen bij het aanpassen en uitbreiden van haar financieringspakket van EUR 35mln met Rabobank, Liberty Mutual, Atradius en Tryq Garanti, waardoor MVO haar groeistrategie verder kan uitvoeren;
  • Avaxa heeft MVO onder andere geholpen bij het ontwikkelen van een financieel model inclusief meerjarenprognoses en het opstellen van een Verzoek tot amendering aan de bestaande financiers
  • Naast een verbetering van de condities en voorwaarden alsmede een uitbreiding van de faciliteiten door een nieuwe borg toe te voegen aan de kredietverstrekkers, zijn we erin geslaagd een aantrekkelijke TLTRO-korting op te nemen, waardoor de rentekosten significant lager worden;
  • Het aangepaste financieringspakket geeft MVO meer financiële en operationele flexibiliteit en ruimte tegen zeer aantrekkelijke commerciële voorwaarden;
  • Middels strak procesmanagement door Avaxa is deze transactie tot een succesvol einde gebracht.