EUR 20m

Juni 2019

Neem contact op

Nile Dutch

Herfinanciering van de bestaande Revolving Credit Facility

  • In februari 2019 werd Avaxa ingeschakeld door NileDutch, een toonaangevende container- en bulk-vervoerder tussen West-Afrika en de rest van de wereld, om te assisteren bij de herfinanciering van haar Rekening Courant Faciliteit;
  • De combinatie van de historische financiële prestaties van NileDutch en de voorzichtige en terughoudende houding die financiers in het algemeen innemen ten aanzien van de financiering van de scheepvaartsector, betekende dat de herfinanciering onder uitdagende omstandigheden moest worden uitgevoerd; en
  • In juni 2019 is de herfinanciering succesvol afgerond, waarbij Rabobank optrad als financier. De gecommitteerde Rekening Courant Faciliteit geeft NileDutch zekerheid van financiering en accommodeert liquiditeitsschommelingen door het jaar heen, die cruciaal zijn om haar activiteiten uit te voeren en haar strategie tot uitvoering te kunnen brengen.