EUR 25m

November 2023

Neem contact op

Plant World

Herstructurering van de financieringsfaciliteiten

  • In 2023 werd Avaxa aangesteld door Plant World om de financieringsfaciliteiten te herstructureren vanwege een achterblijvende financiële prestatie, wat leidde tot een onverwacht liquiditeitstekort.
  • Avaxa is betrokken geweest bij het opzetten van een herstructureringsplan, waarbij een uitgestelde terugbetaling, een injectie van eigen vermogen en een herziening van convenanten worden voorzien.
  • Bovendien leidt Avaxa onderhandelingen met de herstructureringsafdeling van de zittende bank, terwijl alle stakeholders worden afgestemd, met als doel een consensusgerichte oplossing te bereiken, met als doel het voortbestaan van het bedrijf te waarborgen.