EUR 37m

December 2021

Neem contact op

Plegt-Vos

Amendering en verhoging van het financieringspakket

  • Plegt-Vos is een landelijk opererend bouwbedrijf met het hoofdkantoor in Hengelo en heeft ruim 500 medewerkers in dienst. De kracht van Plegt-Vos ligt in het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van vastgoed in Nederland. Plegt-Vos is een innovatief bouwbedrijf, zoals blijkt uit de bouw van de eerste gerobotiseerde prefab woningfabriek van Nederland;
  • In mei 2021 werd Avaxa door Plegt-Vos ingeschakeld om te assisteren bij de amendering en verhoging van haar bestaande financieringspakket verstrekt door een aantal Nederlandse banken;
  • Het kredietprofiel van Plegt-Vos was aanzienlijk verbeterd sinds totstandkoming van de faciliteit. Als gevolg daarvan sloten de bestaande voorwaarden van het financieringspakket van Plegt-Vos niet langer aan bij haar risicoprofiel. Bovendien ervaarde Plegt-Vos een aantal convenanten en andere voorwaarden als ingewikkeld om te monitoren en remmend voor de bedrijfsvoering;
  • Op basis van een grondige kredietwaardigheidsanalyse en door het benchmarken van de voorwaarden, identificeerde Avaxa potentiële verbeterpunten. Van daaruit werd door Avaxa een evenwichtig verzoek tot amendering opgesteld, welke is besproken met de betrokken banken om zo de voorwaarden van de financiering in het voordeel van Plegt-Vos aan te passen;
  • Avaxa leidde in nauwe samenwerking met Plegt-Vos, de besprekingen / onderhandelingen met de banken, waarbij de operationele en financiële impact van de voorwaarden zorgvuldig werd afgewogen;
  • Dit heeft uiteindelijk geleid tot een succesvolle amendering en verhoging van het financieringspakket van Plegt-Vos. Hierbij is de complexiteit van de financieringsvoorwaarden aanzienlijk verminderd, waardoor Plegt-Vos significant meer ruimte heeft gekregen om te ondernemenz.