EUR 30m

December 2018

Neem contact op

VAN 'T HEK

Aanpassing & verlenging van de huidige financiering tegen verbeterde voorwaarden

  • Van 't Hek Groep is een familiebedrijf op het gebied van funderingstechnieken;
  • In augustus 2018 werd Avaxa wederom ingeschakeld door Van ‘t Hek om te assisteren bij de herfinanciering van het bestaande financieringspakket met de huisbankier Rabobank;
  • Avaxa nam de financiële modellering op zich, benchmarkte de bestaande voorwaarden om verbeterpotentieel voor Van ‘t Hek te identificeren, stelde een Request for Amendments op dat aan Rabobank werd voorgelegd, ondersteunde bij de onderhandelingen en coördineerde het hele proces tot aan de getekende kredietdocumentatie; en
  • Door de herfinanciering heeft Van 't Hek de voorwaarden van haar financieringspakket verder verbeterd, onder meer door verbeterde operationele en financiële flexibiliteit, waardoor zij haar strategie van verdere groei kan voortzetten.