EUR 52m

Oktober 2023

Neem contact op

Walraven

Herfinanciering en verhoging van Asset Based Faciliteit, Term Loan, Rekening-courant en Garantie Faciliteit

  • In juli 2022 is Avaxa door Walraven ingeschakeld om te assisteren bij de herfinanciering van haar bestaande financieringsfaciliteiten, waarvan de vervaldatum naderde;
  • Walraven, opgericht in 1942, is een familiebedrijf en een belangrijke wereldwijde speler op het gebied van mechanische en elektrische installatiesystemen. Het bedrijf zet zich in voor innovatie en duurzaamheid en is aanwezig in meer dan 40 landen;
  • Na enkele jaren van sterke en vooral internationale groei was het bestaande financieringspakket van Walraven niet langer toekomstbestendig. Om haar groeistrategie te kunnen voortzetten had Walraven meer financiële ruimte nodig voor het financieren van haar internationale werkkapitaalbehoefte;
  • Walraven onderhield een sterke en langdurige relatie met haar huisbank. Gezien deze relatie werd aanvankelijk besloten om één-op-één met de huisbank over een herfinanciering te onderhandelen;
  • Walraven haar huisbank bleek echter onvoldoende in staat de toekomstige financieringsbehoefte van Walraven in te vullen. Dit werd met name veroorzaakt door het feit dat haar huisbank in Tsjechië niet in staat was asset based financiering te verstrekken, terwijl Walraven in Tsjechië juist een aanzienlijke en groeiende activabasis en financieringsbehoefte heeft. Als gevolg hiervan is besloten een breder herfinancieringsproces te starten;
  • Na een brede market sounding die aanzienlijke belangstelling opleverde bij verschillende financiers waarvan de geografische aanwezigheid alsmede producten en diensten beter aansluiten bij de financieringsbehoeften van Walraven, is er uiteindelijk een deal gesloten met KBC Bank. De geografische en product capabilities van KBC Bank bleken perfect aan te sluiten bij de internationale aanwezigheid, activabasis en financieringsbehoefte van Walraven;
  • Ook was KBC Bank in staat aanzienlijk verbeterde voorwaarden te bieden, waaronder scherpere marges en aanzienlijke headroom in het verstrekte financieringspakket, waardoor de financiële flexibiliteit van Walraven verder werd vergroot;
  • Het nieuwe financieringspakket geeft Walraven de ruimte om de beoogde internationale groeistrategie tot uitvoering te brengen en voorziet in de internationale werkkapitaalbehoefte. Dit tegen zeer concurrerende voorwaarden;
  • Avaxa assisteerde Walraven bij het bepalen van de juiste financieringsstructuur, gebaseerd op haar strategisch plan en financiële vooruitzichten. Bovendien stelde Avaxa de informatiepakketten samen voor de huisbankier en voerde de uitgebreidere market sounding uit. Avaxa ontwikkelde ook de overkoepelende go-to-market-strategie (inclusief het bepalen van de long-list van uit te nodigen potentiële financiers), leidde de onderhandelingen over de Long- Form Term Sheet en de op LMA gebaseerde documentatie en voerde de regie over het herfinancieringsproces; en
  • Gedurende het hele project was Avaxa hands-on betrokken, wat zorgde voor snelle reactietijden, duidelijke communicatie, strak procesmanagement en de afstemming van alle betrokken belanghebbenden (inclusief de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Walraven, alsook de brede aandeelhoudersbasis bestaande uit familieleden).