EUR 91m

Augustus 2020

Neem contact op

Jan Zandbergen

Amendering van de bestaande financieringsfaciliteiten

  • Jan Zandbergen is een innovatief familiebedrijf en leider in de inkoop van een breed assortiment aan vlees en vleesvervangers voor de Europese markt;
  • In februari 2020 is Avaxa door Jan Zandbergen aangesteld om te assisteren bij de aanpassing van het bestaande financieringspakket, welke bestond uit onder meer een Asset Based Financiering, Termijnleningen en een Rekening Courant Faciliteit, verstrekt door Rabobank en Deutsche Bank;
  • Jan Zandbergen wilde de operationele en financiële ruimte en flexibiliteit onder de bestaande financiering vergroten om deze meer in lijn te brengen met haar ondernemersmentaliteit;
  • In maart 2020 bleek als gevolg van de uitbraak van COVID-19, naast de gewenste aanpassingen, ook een reset van financiële convenanten nodig;
  • Avaxa assisteerde Jan Zandbergen bij het herzien van haar financiële prognoses en het ontwikkelen van verschillende (COVID-19 gerelateerde) gevoeligheidsscenario's;
  • Ook stelde Avaxa een Request for Amendments op dat is voorgelegd aan de financiers en heeft zij Jan Zandbergen ondersteund in discussies en onderhandelingen om tot een aanpassing van de financieringsdocumentatie te komen; en
  • In september 2020 zijn de wijzigingen geëffectueerd, waardoor de operationele en financiële ruimte voor Jan Zandbergen substantieel is vergroot en de convenanten opnieuw zijn vastgesteld.