EUR 180m

Januari 2022

Neem contact op

Condor Group

Financieringsoptie-analyse ten behoeve van de investeringsagenda

  • Condor Group is een familiebedrijf gevestigd in Hasselt en is één van de grootste tapijtproducenten van Europa met een productie van meer dan 130 miljoen m2 textiele vloerbedekking op jaarbasis;
  • In verband met de forse investeringsagenda van de onderneming en daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte heeft Avaxa op verzoek van Condor Group een aantal financieringsopties en mogelijke financieringsstructuren uitgewerkt waarbij o.a. het financiële model, het werkkapitaal en de zekerheden nader zijn geanalyseerd;
  • Vervolgens is in kaart gebracht wat de voor- en nadelen van de mogelijke financieringsstructuren zijn. Dit heeft geleid tot een advies van Avaxa over wat de best mogelijke structuur zou zijn en hoe deze het beste uit de markt gehaald kon worden (zgn. ‘go to market benadering’); en
  • Onze analyse en advies is verwoord in een zgn. beslissingsdocument waarmee Condor Group intern de discussie kon voeren over de meest wenselijke route en op basis waarvan besluitvorming door de RvC en directie heeft plaatsgevonden.