EUR 35m

Oktober 2023

Neem contact op

Egeria

Aantrekken van acquisitiefinanciering voor de overname en buy-and-build van SUPERP

  • In April 2023 is Avaxa aangesteld door Egeria om te helpen bij het aantrekken van acquisitiefinanciering om de acquisitie en buy-and-build van SUPERP te faciliteren. Egeria is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die zich richt op waardegroei op lange termijn door middel van ondernemende partnerships en investeert in bedrijven met een waarde tot EUR 350m;
  • SUPERP is een SAP consultancy specialist met een uitgebreid aanbod aan SAP diensten op alle belangrijke domeinen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en levert een breed spectrum aan SAP-gerelateerde diensten. SUPERP bekleedt een toppositie in de Nederlandse markt, met een breed spectrum aan SAP-adviesdiensten op alle belangrijke domeinen (o.a. Testen en Kwaliteit, Beveiliging, Ontwikkeling en Integratie, etc.) via een grote pool van ervaren consultants;
  • SUPERP wil de komende jaren haar groeiambities voortzetten. Met de steun van Egeria heeft SUPERP de nodige extra financiële en operationele kracht gekregen om haar groeiambities te kunnen realiseren;
  • Avaxa heeft voor Egeria een zogenaamd ‘dual track’ financieringstraject uitgevoerd waarbij zowel traditionele (bancaire) kredietverstrekkers als kredietfondsen zijn benaderd. Voor potentiële financiers heeft Avaxa een informatiepakket opgesteld inclusief bankpresentatie, financieel basis model, Request for Proposal en Head of Terms;
  • Na een competitief proces met strakke deadlines heeft een clubdeal van twee internationale financiers een financieringspakket van EUR 35m opgeleverd, bestaande uit een termijnlening van EUR 15m, een RCF van EUR 5m en een faciliteit van EUR 15m voor toekomstige acquisities. De faciliteiten hebben een looptijd van 6/7 jaar en kennen zeer aantrekkelijke en flexibele voorwaarden. Met de aanzienlijke en flexibele gecommitteerde acquisitiefaciliteit zorgt SUPERP ervoor dat het over voldoende slagkracht beschikt om snel te kunnen handelen wanneer zich interessante acquisitiemogelijkheden voordoen; en
  • De financiering is in oktober 2023 afgerond. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het persbericht van Egeria: https://egeriagroup.com/nl/nieuws/egeria-investeert-in-superp-om-de-volgende-fase-te-ondersteunen/