EUR 40m

Augustus 2021

Neem contact op

Horticoop

Financieringsoptie-analyse ten behoeve van een strategische heroriëntatie

  • Horticoop is een coöperatie bestaande uit 400 leden actief in de tuinbouw. Sinds haar oprichting meer dan 100 jaar geleden heeft Horticoop zich ontwikkeld tot een betrouwbare handelspartner in de groenteteelt, sierteelt en bloemisterij;
  • In juni 2021 is Avaxa door Horticoop aangesteld om een optie analyse uit te voeren;
  • Horticoop was bezig met een herziening van haar strategie, met doel een transitie te maken naar een acquisitiegericht investeringsfonds. De beschikbaarheid van voldoende gecommitteerde acquisitiefinanciering was van groot belang voor de voorgenomen strategiewijziging;
  • Avaxa voerde een uitgebreide analyse uit van de mogelijke financieringsbronnen voor de (bovengenoemde) nieuwe strategie. De belangrijkste onderwerpen van de analyse waren het bepalen van het vereiste financieringsniveau, een schuldcapaciteitsanalyse en het bepalen van de meest optimale financieringsstructuur om de nieuwe strategie te faciliteren;
  • De analyse van de financieringsopties faciliteerde de interne discussies tussen de verschillende stakeholders over de haalbaarheid van de herziene strategie, wat uiteindelijk resulteerde in het besluit om de voorgenomen nieuwe strategie in te voeren.