Undisclosed

September 2019

Neem contact op

Jaarbeurs

Financieringsoptie-analyse voor de RcV en de RvB

  • Jaarbeurs is eigenaar van de grote congreslocatie in Utrecht, met een oppervlakte van 100.000m² en jaarlijks ruim 2,5 miljoen bezoekers;
  • Jaarbeurs bereidde zich voor om financiering aan te trekken voor de beoogde investeringen in haar locatie, in lijn met het ‘Masterplan 2.0’, waardoor Jaarbeurs haar strategie op langere termijn kan uitvoeren;
  • In juli 2019 is Avaxa door Jaarbeurs ingeschakeld om te assisteren bij de voorbereidingsfase van het financieringsproces voor de investeringen in een nieuwe locatie;
  • Avaxa voerde een haalbaarheids / bankability analyse uit en een grondige check van (aannames en uitkomsten van) het financiële model, assisteerde bij financiële modellering en adviseerde over de (on-)mogelijkheden van de financiering van de beoogde investeringen, die vervolgens werden gebruikt als input voor de verdere interne besprekingen tussen de directie en Raad van Commissarissen alsmede de besluitvorming.