Undisclosed

Juni 2019

Neem contact op

Anthony Veder

Financieringsoptie-analyse

  • In april 2019 werd Avaxa aangesteld door de Raad van Bestuur van Anthony Veder, een rederij gespecialiseerd in het transport van LPG, LNG en petrochemische gassen, om een ​​analyse van financieringsopties uit te voeren;
  • Het beschikken over voldoende gecommitteerde financiering is essentieel voor Anthony Veder om haar groeistrategie / -ambities te realiseren en om kansen te grijpen die zich in haar markten voordoen. Dit om in de toekomst de door haar nagestreefde verdere groei te realiseren;
  • Dit leidde bij Anthony Veder tot de vraag of haar financiering voldoende toekomstbestendig was en mogelijk op een andere manier gestructureerd kon worden om de financiële ruimte om snel te kunnen acteren op kansen die zich voordoen te vergroten en om er zeker van te zijn over voldoende gecommitteerde financiering te beschikken;
  • Via een gedegen financieringsoptiedocument, inclusief een schaduw-kredietratinganalyse, schetste Avaxa alternatieve financieringsstructuren voor Anthony Veder en vergeleek deze met de huidige financieringsstructuur; en
  • De analyse van de financieringsopties van Avaxa faciliteerde interne discussies binnen Anthony Veder en het besluitvormingsproces om te waarborgen dat de kapitaalstructuur van Anthony Veder bleef passen bij de nagestreefde toekomstige groei.