Undisclosed

Maart 2020

Neem contact op

Centraal Boekhuis

Financieringsoptie-analyse voor de aandeelhouders, de RvC en het management

  • CB is een logistiek dienstverlener in media en gezondheidszorg met meer dan 145 jaar ervaring, gevestigd in Culemborg en actief in Nederland en België;
  • Avaxa assisteerde CB bij het verkennen van (financierings)opties om voldoende liquiditeit te verkrijgen om haar investeringsagenda voor de komende jaren te kunnen realiseren;
  • Avaxa is in december 2019 aangesteld om de Raad van Bestuur van CB bij te staan. Avaxa voerde een (financierings)optieanalyse uit, inclusief financiële modellering, stresstesten, ontwikkelde een scoretabel met criteria die belangrijk zijn voor CB en stelde een beknopt rapport / beslissingsdocument op, waarin de verschillende opties zoals geïdentificeerd door Avaxa en CB werden beoordeeld op een vooraf afgesproken scoretabel; en
  • Het beslissingsdocument van Avaxa faciliteerde de interne discussies en het besluitvormingsproces binnen de complexe governance structuur van CB.