EUR 35m

Mei 2023

Neem contact op

FNsteel

Herfinanciering van bestaande faciliteiten, middels een asset-based financieringspakket

  • Na een eerdere engagement voor FNsteel, één van de toonaangevende nichespelers in Europa voor de productie van zowel walsdraad op maat als getrokken draad, werd Avaxa in juli 2022 opnieuw ingeschakeld voor de herfinanciering en uitbreiding van haar ABF-faciliteiten;
  • FNsteel is een 100% dochteronderneming van het Chinese conglomeraat Jingye, dat ook eigenaar is van British Steel;
  • Na turbulente marktomstandigheden, resulterend in aanhoudende volatiele financiële prestaties en schendingen van convenanten, was de relatie van FNsteel met haar huisbank aanzienlijk verslechterd;
  • Anticiperend – op basis van ons eerdere engagement voor FNsteel in 2018 en het uitdagende kredietprofiel – op beperkte belangstelling van traditionele Nederlandse Asset Based Lenders, heeft Avaxa een uitgebreide longlist samengesteld van meer dan 25 alternatieve financiers die gespecialiseerd zijn in asset-based financiering. Er werd een proces in twee fasen uitgestippeld, inclusief een go/no-go beslissingsmoment die plaats zou vinden na een eerste market sounding via een no-names Teaser;
  • Avaxa heeft de long-listed financiers benaderd met behulp van de no-names Teaser om de eerste market sounding uit te voeren en de haalbaarheid van de beoogde herfinanciering te beoordelen;
  • De market sounding leverde positieve resultaten op, aangezien verschillende alternatieve financiers veel belangstelling toonden voor het verstrekken van financiering aan FNsteel. Dit bracht het management ertoe groen licht te geven voor de voortzetting van het herfinancieringsproces met geselecteerde financiers;
  • Na een competitief proces kon FNsteel met succes herfinancieren via een asset-based financieringspakket van EUR 35mln, gesecureerd door op handelsdebiteuren en verstrekt door Coface Factoring;
  • Avaxa ondersteunde FNSteel gedurende het gehele herfinancieringsproces, wat onder andere resulteerde in snelle responstijden, gestroomlijnde communicatie en proactief stakeholdermanagement van begin tot eind; en
  • Het nieuwe financieringspakket, dat in mei 2023 werd afgerond, voorziet FNsteel van de operationele flexibiliteit en financiële speelruimte die nodig zijn om haar turnaround-strategie uit te voeren en mogelijkheden voor verdere groei te verkennen.