EUR 192m

December 2019

Neem contact op

Oceanco

Herfinanciering van de bestaande schuld van Oceanco, inclusief garantielijnen en het aantrekken van aanvullende financiering voor verdere expansie

  • Oceanco is een bouwer van op maat gemaakte superjachten met een lengte van 80–140 meter, met als klanten zeer vermogende particulieren;
  • In 2018/2019 assisteerde Avaxa Oceanco bij de herfinanciering van haar bestaande schuld, inclusief bankgarantiefaciliteiten en het aantrekken van aanvullende financiering voor verdere expansie;
  • Wij assisteerden Oceanco bij de financiële modellering, het ontwikkelen van een bankpresentatie en Request for Proposal en hebben middels - een strak procesmanagement een aantrekkelijke herfinanciering weten te realiseren voor Oceanco;
  • Na een competitief proces, waarbij zowel banken als garantieverstrekkers betrokken waren, zijn bilaterale garantielijnen alsmede een vastgoedfinanciering verstrekt door Rabobank, Zurich Insurance en Liberty Mutual Insurance. Dit financieringspakket stelde Oceanco in staat haar groeistrategie verder tot uitvoering te brengen.