EUR 44m

September 2019

Neem contact op

Plantise

Herfinanciering van een fusiebedrijf bestaande uit drie opkwekers

  • In de tweede helft van 2017 maakten de drie familiebedrijven Grow Group, Leo Ammerlaan en Van Der Lugt hun voornemen bekend om te fuseren en een nieuwe en krachtige combinatie te vormen: Plantise;
  • Plantise is een Nederlands opkweekbedrijf met 55 hectare kasoppervlakte verdeeld over meerdere locaties;
  • In oktober 2017 is Avaxa door Plantise ingeschakeld om te assisteren bij de het aantrekken van financiering voor de nieuwe fusiecombinatie;
  • Na een gedegen voorbereidingsfase werd de financieringsbehoefte van de nieuwe combinatie onderbouwd en ontwikkelde Avaxa in nauwe samenwerking met Plantise een blauwdruk van een passende kapitaalstructuur. Dit is vertaald naar een compleet informatiepakket voor potentiële geldverstrekkers;
  • De voorbereidingsfase omvatte gevalideerde financiële prognoses van Plantise, gebaseerd op de financiële gegevens van de drie afzonderlijke bedrijven. Deze gevalideerde dataset van zowel historische als toekomstige financiële cijfers stelde Avaxa in staat een haalbare en geschikte financiering voor Plantise te structureren; en
  • Als gevolg van de heronderhandeling tussen de aandeelhouders moest het financieringsproces in de zomer van 2018 tijdelijk worden stopgezet. Begin 2019 werd het proces voortgezet en afgerond, hetgeen resulteerde in een toekomstbestendig financieringspakket voor Plantise waarmee zij haar strategie tot uitvoering kan brengen.