EUR 30m

Maart 2017

Neem contact op

Van 't Hek

Optimaliseren van de bestaande financieringsovereenkomst middels een Amend & Extend

  • Van 't Hek Groep is een familiebedrijf op het gebied van funderingstechnieken;
  • Na enkele moeilijke jaren waren de financiële prestaties sterk verbeterd, resulterend in een situatie waarin de voorwaarden en condities van het financieringspakket niet langer overeenkwamen met het aanzienlijk verbeterde kredietprofiel en de strategische ambities van Van ‘t Hek;
  • In 2016 werd Avaxa ingeschakeld door Van ‘t Hek om te assisteren bij de herfinanciering van het bestaande financieringspakket met huisbankier Rabobank;
  • Avaxa nam de financiële modellering op zich, benchmarkde de bestaande voorwaarden om verbeterpotentieel voor Van ‘t Hek te identificeren, stelde een Request for Amendments op dat aan Rabobank werd voorgelegd, ondersteunde in de onderhandelingen met Rabobank en coördineerde het hele proces tot aan tekening van de kredietdocumentatie; en
  • Door de herfinanciering realiseerde Van 't Hek aanzienlijk verbeterde voorwaarden en condities, waaronder verbeterde operationele en financiële flexibiliteit, waardoor het haar strategie van verdere groei kon voortzetten.