EUR 70m

Augustus 2020

Neem contact op

Dumaco

Herstructurering van de financieringsstructuur

  • Metaalproducent Dumaco is tot stand gekomen middels de overname en fusie van een aantal metaalbedrijven onder leiding van Convent Capital. Middels een herfinanciering in 2018 is een Club Deal financiering met 2 banken gestructureerd waarbij het financieringspakket van Dumaco bestond uit Overnamefinanciering, een Rekening Courant Faciliteit, Factoring- en Leasefaciliteiten,
  • In november 2019 werd Avaxa door Dumaco ingeschakeld om te assisteren bij de financiële herstructurering van het bestaande financieringspakket;
  • In februari 2020 was overeenstemming bereikt over een reset van de financiële convenanten in combinatie met uitbreiding van de leasefaciliteiten alsmede een beperkte additionele equity bijdrage. Na het uitbreken van COVID-19 en de impact daarvan op Dumaco is de overeenkomst bijgesteld in het voordeel van de onderneming waarbij Avaxa in staat is geweest om een ​​gemeenschappelijke basis te vinden voor alle betrokken belanghebbenden; en
  • Op basis hiervan is het financieringspakket in juli 2020 geherstructureerd, waardoor Dumaco veel financiële en operationele ruimte kreeg om haar strategie uit te voeren.