EUR 125m

Juni 2021

Neem contact op

Roll Dock

Aanpassen van het bestaande financieringspakket

  • RollDock, een 100% dochter van Roll Holding, heeft een innovatieve vloot van schepen actief op de heavy cargo markt die multi inzetbaar zijn door o.a. haar inhouse kennis en engineering ervaring;
  • In 2020/2021 heeft Avaxa RollDock ondersteund bij het aanpassen van haar EUR 125m financieringspakket met Rabobank, ABN AMRO en KfW;
  • De financiering bestond uit 3 verschillende clubdeals, deels gesecureerd middels Euler Hermes en Sinosure dekking. Na tegenvallende financiële resultaten waren aflossingen reeds eerder getemporiseerd en moest de financiering voor 31 december 2021 geherfinancierd worden;
  • Avaxa heeft RollDock bijgestaan in de financiële modellering alsmede een aantal mogelijke oplossingsrichtingen geschetst voor de financiers, aandeelhouders en onderneming, waaronder de overname van een deel van de financiering door één van de aandeelhouders (tegen een discount);
  • Na onderhandelingen met alle betrokken financiers en stakeholder management, is er een oplossing gecreëerd die acceptabel was voor alle partijen en die de onderneming de tijd geeft om haar financiële resultaten te verbeteren;
  • Middels strak procesmanagement door Avaxa is deze transactie tot een succesvol einde gebracht.