EUR 100m

September 2019

Neem contact op

de poli

Herstructurering van Term Loans, RCF en een sale-and-lease-back faciliteit

  • In november 2018 werd Avaxa ingeschakeld door De Poli Tankers, actief in het transport van chemicaliën en andere speciale vloeistoffen en petrochemische gassen, met zowel chemische tankers als gastankers, om te assisteren bij de financiële herstructurering van haar financieringspakket;
  • Het financieringspakket bestond uit meerdere bilaterale faciliteiten en een clubdeal-financiering, waarbij de diverse financiers verschillende standpunten en zekerheidsposities hadden. Als gevolg van verslechterende financiële prestaties werden aflossingen opgeschort door middel van een zogenaamde ‘standstill’ overeenkomst; en
  • Desalniettemin deden zich additionele liquiditeitsproblemen voor, waarna Avaxa De Poli bijstond bij het financieel modelleren, de onderhandelingen met alle betrokken financiers en het stakeholdermanagement, om uiteindelijk tot een oplossing te komen die acceptabel was voor alle betrokken partijen.