EUR 300m

September 2019

Neem contact op

AEB

Herstructurering van de bestaande faciliteiten

  • AEB levert afvaloplossingen voor een schone en duurzame samenleving door afval om te zetten in duurzame elektriciteit, stadsverwarming en hoogwaardige bouwmaterialen;
  • In Q1 2019 voorzag AEB een breach van haar convenanten per eind 2018 en voor de rest van 2019 als gevolg van tegenvallende financiële resultaten;
  • In februari 2019 werd Avaxa door de directie van AEB ingeschakeld om, in samenwerking met het management, in het kader van een financiële herstructurering een actieplan op te stellen om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor de aandeelhouder (gemeente Amsterdam), directie, Raad van Commissarissen en financiers;
  • Gedurende het gehele proces waren we continu in gesprek met de financiers en de gemeente Amsterdam om de regie te behouden en alle stakeholders te ‘alignen’;
  • Als gevolg van de plotselinge sluiting van vier van de zes afvallijnen in de zomer van 2019, kampte AEB met onmiddellijke liquiditeitsproblemen en stond de continuïteit van de onderneming op het spel, waardoor de aard van het proces drastisch veranderde en de druk om tot een oplossing te komen sterk toenam; en
  • Zowel het bestaande syndicaat van 4 banken als de gemeente Amsterdam droegen in de zomer van 2019 bij aan een kortetermijnoplossing om de continuïteit van AEB te waarborgen. Vervolgens droeg de gemeente Amsterdam zorg voor financiële stabiliteit op de lange termijn door een aanzienlijke cash bijdrage te leveren.