EUR 192m

April 2021

Neem contact op

Oceanco

Amendering van de bestaande financiering van Oceanco, inclusief garantielijnen

  • Oceanco is de  bouwer van op maat gemaakte superjachten met een lengte van 80–140 meter. Haar klantenkring bestaat wereldwijd uit zeer vermogende personen;
  • In 2020/2021 assisteerde Avaxa Oceanco bij de amendering van haar bestaande financiering, inclusief bankgarantiefaciliteiten;
  • Wij assisteerden Oceanco bij de financiële modellering, het ontwikkelen van verschillende financiële oplossingsrichtingen voor alle betrokken financiële stakeholders hetgeen geleid heeft tot een realiseerbaar verzoek tot Amendering. Middels strak procesmanagement is een aantrekkelijke amendering gerealiseerd voor Oceanco;
  • Deze amendering gaf Oceanco additionele operationele ruimte om haar strategie verder tot uitvoering te brengen.