EUR 192m

April 2021

Neem contact op

Oceanco

Amendering van de bestaande financiering van Oceanco, inclusief garantielijnen

  • Oceanco is een bouwer van op maat gemaakte superjachten met een lengte van 80–140 meter, met als klanten zeer vermogende particulieren;
  • In 2020/2021 assisteerde Avaxa Oceanco bij de amendering van haar bestaande financiering, inclusief bankgarantiefaciliteiten;
  • Wij assisteerden Oceanco bij de financiële modellering, het ontwikkelen van presentaties en een Request for Amendments en hebben middels strak procesmanagement een aantrekkelijke amendering weten te realiseren voor Oceanco;
  • Deze amendering gaf Oceanco additionele operationele ruimte om haar strategie verder tot uitvoering te brengen.