EUR 80m

December 2018

Neem contact op

travix

Herstructurering van de financiering inclusief RCF en bankgarantielijnen

  • Travix is ​​een internationale online reisorganisatie die actief is in 39 landen vanuit kantoren in Nederland, Australië, Curaçao, Duitsland, India, Singapore, het VK en de VS, met 5 merken en een uitgebreid portfolio van 43 websites;
  • Na verslechterde financiële prestaties werd Avaxa in augustus 2018 door Travix ingeschakeld om te helpen bij de financiële herstructurering van het bestaande financieringspakket, inclusief het aanpassen van de financiële convenanten alsmede het realiseren van een oplossing voor een mogelijk liquiditeitstekort;
  • In december 2018 realiseerde Avaxa een door alle belanghebbende bedragen oplossing om tot een herzien financieringspakket te komen, waardoor Travix voldoende financiële en operationele ruimte kreeg om haar strategie tot uitvoering te brengen; en
  • Als onderdeel van de oplossing werden de financiële convenanten aangepast, waarbij zowel de bestaande financiers als de aandeelhouder van Travix meewerkten om de financiële stabiliteit van Travix op de lange termijn te verzekeren.