Undisclosed

September 2018

Neem contact op

Redwave

Herstructurering van de financieringsstructuur

  • Redwave, een portefeuillebedrijf van Nordian Capital Partners, is sinds 1989 actief als detacheringsbureau voor technische professionals, voornamelijk actief in de olie- en gasmarkt;
  • In maart 2018 werd Avaxa ingeschakeld door het management van Redwave om te helpen bij de financiële herstructurering van haar financieringspakket. Aanzienlijk verslechterde marktomstandigheden in de olie- en gasmarkt hadden geleid tot bijgestelde financiële prognoses voor RedWave;
  • Bij de herstructurering van het financieringspakket van Redwave speelde Avaxa een cruciale rol bij het op één lijn brengen van alle belanghebbenden, waaronder aandeelhouder Nordian Capital Partners, senior financiers (leningen en een doorlopende kredietfaciliteit), een Collateralised Loan Obligation Fund (CLO-fonds) en een mezzanine financier; en
  • Na een gedegen voorbereidingsfase zijn onderhandelingen gestart met alle verschillende financiers en diverse herstructureringsvoorstellen uitgewisseld. Na een Independent Business Review en uitgebreide onderhandelingen heeft dit geresulteerd in een bevredigende oplossing voor alle betrokken partijen en een volledig herziene kapitaalstructuur.